WEJŚCIE Z PSEM ASYSTUJĄCYMZasady wejścia z psem asystującym do budynku SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku.

Zasady wejścia z psem asystującym

Masz prawo wejścia z psem asystującym do SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku.
Możesz zgłosić jego obecność w Rejestracji, która znajduje się na parterze budynku. Zawsze możesz skorzystać z pomocy pracowników Rejestracji.
Pamiętaj, że musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.
Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.
Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie przychodni.
Po zakończeniu wizyty, jeżeli będziesz potrzebować, pracownik Rejestracji pomoże wyjść z budynku.
Badania diagnostyczne
Badania diagnostyczne wykonywane są w SP ZOZ PRO FAMILIA ul. Armii Krajowej 34
USG
TARCZYCY
USG
JAMY BRZUSZNEJ
USG
UKŁ. MOCZOWEGO
USG
SERCA
BIOPSJA
TARCZYCY
PRÓBA
WYSIŁKOWA
HOLTER
CIŚNIENIOWY
HOLTER
EKG

Prawa autorskie zastrzeżone © 2021 PROFAMILIA