PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Ogólne zasady rejestracji pacjentów

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00
Przychodnia Armii Krajowej: tel. 44 683-15-51, 44 683-15-52, 577-815-415

Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane dokumenty
1. Dowód tożsamości,
2. Skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest potrzebne nowe skierowanie).
3. Stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Ustalanie terminu wizyty
a) Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty bądź teleporady, które mogą być zmienione po obustronnym uzgodnieniu,
b) Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie,

Ważne informacje
a) Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który dostarczył stosowne skierowanie bądź kontynuuje leczenie w poradni po przerwie nie dłuższej niż dwa lata od dostarczenia ostatniego skierowania oraz figuruje w systemie potwierdzającym prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych eWUŚ( Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)
b) W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji co najmniej 3 dni przed wizytą. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
c) Pacjent, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia , może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

W ramach poradni kardiologicznej wykonywane są :
1. porady i konsultacje lekarskie
2. podstawowa diagnostyka – EKG , pomiar ciśnienia tętniczego
3. USG serca ( ECHO serca)
4. Holter RR ( ciśnieniowy)
5. Holter EKG
6. Próby wysiłkowe ( bieżnia)

Badania jakie należy przygotować na pierwszą wizytę w poradni kardiologicznej
EKG – wykonane w dniu wizyty lub w dniu poprzedzającym
Morfologia
Cholesterol+ frakcje
Poziom glukozy
Badania diagnostyczne
Badania diagnostyczne wykonywane są w SP ZOZ PRO FAMILIA ul. Armii Krajowej 34
USG
TARCZYCY
USG
JAMY BRZUSZNEJ
USG
UKŁ. MOCZOWEGO
USG
SERCA
BIOPSJA
TARCZYCY
PRÓBA
WYSIŁKOWA
HOLTER
CIŚNIENIOWY
HOLTER
EKG

Prawa autorskie zastrzeżone © 2021 PROFAMILIA